กิจกรรมเพื่อสังคม

     ทางห้างยินดีนำรายได้ส่วนหนึ่งของห้างมาช่วยเหลือสังคม โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับน้ำใช้ฟรีและถ่ายทอดความรู้ ฟรีให้กับชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ อันเป็นเป้าหมายหนึ่ง ที่เราตั้งใจตอบแทนคืนสู่สังคม และมอบมรดกความรู้ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมทำบุญร่วมกันได้นะครับ จะให้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งถังกรอง ถังพักน้ำ แผ่นเหล็ก กรวดทราย สารกรอง อุปกรณ์ต่างๆก็ได้ครับ และจะจารึกชื่อผู้ร่วมทำบุญที่ถังกรองทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุน

   ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือน

หรือท่านใดที่ขอความช่วยเหลือเรื่องการแก้ไขระบบกรองน้ำบาดาลผิวดินให้กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ชื่อ-นามสกุล : *
ที่อยู่ : *
เบอร์โทร : *
ID line : *
ปัญหาที่ต้องการให้ช่วยแก้ไข :
 
 
 
 ​         

csswatertech.com © 2017-2019 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×