นวัตกรรมใหม่ เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
   เพื่อกำจัดสนิมเหล็ก หินปูน ตะกอน ในน้ำบาดาล ผิวดิน สำหรับประปาหมู่บ้าน ประปาของ อบต. บ้านจัดสรร โรงน้ำดื่ม โรงน้ำแข็ง โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล   ด้วยประสบการณ์กว่า 20ปี เครื่องกรองน้ำที่เราออกแบบ ผ่านการวิจัยพัฒนา    โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้ได้คุณภาพน้ำดีที่สุด ใช้พลังงานในกระบวนการกรองน้อยที่สุด ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งระยะสั้นระยะยาวให้ต่ำที่สุด ระบบกรองง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา คุ้มค่าการลงทุน  เราได้นำหลักวิชาการและเทคโนโลยีล่าสุดจากต่างประเทศที่ดีและเหมาะสมที่สุด นำมาใช้กับระบบกรองน้ำบาดาล,ผิวดิน ในกระบวนการกรอง มีระบบกรองล้างอัตโนมัติ สะดวกต่อการใช้งาน หมดกังวลไม่ต้องใช้คนดูแล เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่ต้องการคุณภาพน้ำสะอาด ใช้ง่านง่ายๆ  ได้มาตรฐานน้ำใช้อุปโภค บริโภค 

        ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาล ทางห้างฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้ลูกค้าทุกท่านที่มีปัญหาการใช้น้ำบาดาล หรือแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลไม่ได้ เรายินดีให้คำปรึกษา แก้ไข ปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

 ​         

csswatertech.com © 2017-2019 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×